28. března 2017

Padání pod "Boží mocí" je biblické, ale ne každé

Padání pod Boží moci je biblické, ale ne každé, lidé vždy padali dopředu na tvář pokořeni před Pánem, dnes na charismatických shromážděních všichni padají dozadu na záda, ale boží mužové padali dopředu na tvář před Bohem. Musíme si uvědomit, že padání na záda se děje i u věřících lidí, kdyby padali nevěřící nebo démonizovaní můžeme říci, že je démon povalil na záda, ale věřící ležící na zádech křičící, třepající se, někdy i obnaženi, to jistě není biblické, ale jedná se o působení nečistých duchů neboli démonů. Zlomení lidé nikdy nebudou padat dozadu na záda, ale dopředu na tvář před Pánem. S padáním dozadu jsou spojeny další jevy jako je chrochtání (viz torontské požehnání), štěkání, kuňkání, plazení po zemi a  syčení jako had, kazatel namísto kázání Božího slova začne za kazatelnou chrochtal, válet se po stole a dělat na lidi opičky, někteří bezvládně leží na zemi, někteří běhají pozadu jako šílení. Za tímto vším stoji nečistý démonický duch a nemá to nic společného s Duchem Božím. Biblické padání pod Boží mocí do předu na tvář byla reakce člověka na to co viděl ve vidění nebo na to co zažil, biblických případů padání bylo jen pár, byli daleko od sebe a přihodili se jenom několika lidem, v biblických případech padali lidé dopředu na tvář v úžasu z něčeho nebo z někoho.


Co na to říká Bible:
Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. (1. Korintským 14:33) 

Varování:
Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. (1. Timoteovi 4:1-2)Žádné komentáře:

Okomentovat