18. května 2018

Boží pečetí není sobota, ale Duch Svatý

Boží pečetí není sobota, ale Duch Svatý, někteří se snaží zneklidnit ostatní svými slovy a zmást jejich duše.

Učení o tom, že Boží pečetí je sobota nemá žádnou oporu v Bibli, toto učení navíc stojí v přímém protikladu k učení Písma, které nám  jasně říká, že pečetí pro den vykoupení je Duch svatý!

Bible nám v novém zákoně jasně říká, že pečetí křesťanů je Duch Svatý:


Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil. (2. Korintským 1:21-22)

V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým. (Efezským 1:13)

A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení.
(Efezským 4:30)

Proto se nenechte zmást, těmi co tvrdí, že Boží pečetí je sobota, neboť se jedná o lživé tvrzení, které nemá oporu v Bibli.


Žádné komentáře:

Okomentovat